Syyskokous 17.11.2022 klo 19:00

05.11.2022

Tanssiseura Baunssi ry

Jäsenistön syyskokous

Päivä 17.11.2022 klo 19.00

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

- jäsenmaksu 25 € vuosi ja 15 € syyskausi

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

-hallituksen jäsenmäärä 4-8 jäsentä ja 2 varajäsentä

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

8. Muut asiat

9. Kokouksen päätös

Tervetuloa

Tanssiseura Baunssi ry hallitus