Salisäännöt


Salin säännöistä päättää Baunssin hallitus.

1. Tilan käyttötarkoitus:

 • Salia käytetään jäsenille kausittain määritellyn lukujärjestyksen mukaiseen tanssin opetukseen.
 • Seuratilan kokoustila on tarkoitettu kaikille jäsenille ja junioreiden vanhemmille. Tilassa voi pitää seuran hallituksen ja jaostojen kokouksia ja palavereita.
 • Seuratilassa saavat oleilla vain jäsenet ja junioreiden vanhemmat. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa voi olla myös muita sääntöjä vierailijoista.
 • Salia voidaan vuokrata muuhun käyttöön ja siitä pitää tehdä anomus hallitukselle, joka päättää asiasta.
 • Hallitus tarkistaa sääntöjä tarvittaessa.

2. Salin käyttöoikeudet ja tilojen varaaminen:

 • Järjestetyt opetustunnit ja seuran esiintymisharjoitukset ovat etusijalla varattaessa salivuoroja. Ne syrjäyttävät jäsenille myönnetyt vapaaharjoitusvuorot. Jäsenten vapaaharjoitusvuorot täytetään varaamisjärjestyksessä. Vuoron varaus tulee aina tehdä varausjärjestelmän
  kautta ja merkitä se salilla harjoituspäiväkirjaan.
 • Jäsenet voivat käydä vapaaharjoituksissa merkityillä vuoroilla, kun jäsen- ja harjoitusmaksut on asianmukaisesti maksettu sekä avain lunastettu. Jäsenellä on oikeus tuoda yksi vieras, jonka toimista jäsen on vastuussa. Mikäli jäsen laiminlyö velvoitteensa, voidaan hallituksen päätöksellä peruttaa jäsenen vapaaharjoitusvuoro.
 • Valmentajat voivat valmistella tunteja salin ollessa vapaana. Vuoro varataan normaalin vapaaharjoituskäytännön mukaisesti. Valmentajat saavat valmentaja-avaimen maksutta.
 • Hallituksen jäsenillä sekä hallituksen erikseen nimeämillä vastuuhenkilöillä on oikeus olla tiloissa kaikkina aikoina ja he saavat avaimen maksutta.
 • Tilan varaukset ja päivitykset tehdään keskitetysti kotisivujen varauslistan nettivarausjärjestelmän kautta. Salivuoro on aina varattava etukäteen. Varauskalenteri on näkyvissä seuran nettisivuilla.
 • Tilan varaus pitää peruuttaa nettivarausjärjestelmän kautta viimeistään kuusi tuntia ennen varattua aikaa. Peruuttamattomasta varauksesta suoritetaan maksu hinnaston mukaan.
 • Mikäli varauskalenterista on puuttunut seuran toimintaa koskeva varaus, mutta jäsen on varannut salin omaan käyttöönsä. Menee seuran salinkäyttö edelle.

3. Muiden tilojen käyttö

 • Keittiötä ja kokoustilaa jäsenet saavat käyttää häiritsemättä harjoittelemassa olevia tanssijoita.
 • Jokainen jäsen vastaa salin ja muiden tilojen siisteydestä ja tiskaa myös itse käyttämänsä astiat.
 • Siisteyttä noudatetaan myös yhteisissä WC-tiloissa.

4. Vapaaharjoitusvuorot

 • Opetuksesta vapaaksi jäävästä saliajasta jäsenten on mahdollista varata vapaaharjoitusvuoroja. Seuran järjestämät kurssit ja esiintymisharjoitukset ohittavat vapaaharjoitusvuorot. Mikäli valmentaja tarvitsee salia käyttöönsä ennen tuntien alkua, hän voi ohittaa jäsenen varaaman vuoron, mutta enintään tunniksi.
 • Ensimmäisen vuoron varaaminen edellyttää aina ensin yhteyden ottoa salivastaavaan.
 • Vapaaharjoitusvuoron saaminen edellyttää:
  1. voimassa olevaa seuran jäsenyyttä
  2. avaimen lunastusmaksun suorittamista
 • Vapaaharjoitusvuoron voi saada yksi pari tai ns. vapariporukka. Vapaaharjoitusvuorolla voivat käydä vain seuran jäsenet. Vapariporukan muodostaa ryhmä ja he käyttävät yhdessä samaa vuoroa. Vapariporukasta nimetään yksi vastuuhenkilöksi.
 • Vapaaharjoitusvuoron pituus on maksimissaan kaksi tuntia paria tai vapariporukkaa kohti.
 • Seuraa edustavilla kilpailijoilla on mahdollisuus varata vapaaharjoitusvuoroja tai henkilökohtaisia vakiovapaaharjoitusvuoroja. Vakiovuoron myöntää hallitus tehdyn vapaamuotoisen kirjallisen anomuksen perusteella. Anomus tehdään hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Vapaaharjoitusvuoroja ja vakiovapaaharjoitusvuoroja voivat käyttää vain sellaiset parit, joiden molemmat osapuolet edustavat seuraa.
 • Vapaaharjoitusvuorolle avaimen lunastusmaksu on 20 €. Maksusta palautetaan 10 € avaimen palautuksen yhteydessä. Avain luovutetaan jäsenelle kuittausta vastaan ja sen haltija on vastuussa avaimesta. Jäsen on velvollinen palauttamaan avaimen, kun ei enää sitä tarvitse. Avainta saa käyttää vain omille vapaavuoroille, ei muiden opetustuntien alkaessa ovien aukaisemiseen.
 • Vapaaharjoitusvuorosta merkitään tiedot paikalla olevaan vaparilistaan. Tilan käyttöä seurataan.
 • Vapaaharjoituksissa jokainen käyttää haluamaansa musiikkia itse tuomilta cd-levyiltä. Musiikkia voi soittaa myös seuran tietokoneelta tai omasta puhelimesta.
 • Vapaaharjoitusvuoron saanut pari/porukka sitoutuu  osallistumaan siivoustalkoisiin.
 • Vapaaharjoitusvuorolaiset maksavat harjoitussalin käyttömaksun 5 €/kävijä/kerta. Maksu maksetaan käteisellä rahalippaaseen tai seuran tilille. Listaan merkitään kävijän ajankohta, nimi ja oma maksusuoritus.
 • Seuraa edustavien junioreiden ja kilpaparien vapaaharjoitusvuorot ovat maksuttomia.

5. Yksityistunnit

 • Salia voidaan varata yksityisopetukseen. Tunnin varaamismenettelyssä ja varausoikeuksissa käytetään samoja perusteita kuin vapaaharjoitusvuoroa varattaessa ja käytettäessä.
 • Yksityistunteja voivat antaa vain seuran omat ohjaajat ja valmentajat.
 • Salia eivät saa käyttää muut kuin seuravalmentajat, sillä salilla ei ole tarkoitus tukea yksitysen elinkeinoharjoittajan toimintaa.
 • Jos salilla haluaa ottaa tunteja muilta tanssinopettajilta, siihen voi perustellulla syyllä pyytää hallituksen lupaa. Tällöin kysessä on myös salin vuokraaminen ja salinkäytölle määritellään eri hinta, 25 €.

6. Tilan avaimet

 • Avaimen saaminen edellyttää jäseneltä sitoutumista siivoustalkoisiin ja siisteyteen vuoronsa aikana.
 • Tilan avaimet saa erillistä avainlunastusmaksua 20 € vastaan.
 • Mikäli avaimen haltija kadottaa hallussaan olleen avaimen, hän on velvollinen ilmoittamaan katoamisesta välittömästi salivastaavalle. Jäsen on velvollinen korvaamaan seuralle aiheutuvat kustannukset ovien lukkojen uudelleensarjoittamisesta.
 • Avaimet tarkistetaan puolivuosittain.

7. Tilassa toimiminen

 • Kaikkien salille tulevien tulee jättää ulkojalkineensa eteiseen kenkäparkkiin. Salissa ei saa tanssia sellaisilla kengillä, joilla on kävelty ulkona tai muuten likaisissa ja hiekkaisissa paikoissa, vaan ne on huolellisesti puhdistettava kivistä, hiekasta, purukumista tai muusta lattiaan jälkiä jättävistä materiaaleista ennen saliin tulemista. Tarkasta erityisesti kenkien urien puhtaus ja kivettömyys. Kengät tarkistetaan tarvittaessa.
 • Jälkiä jättäviä (värilliset, rauta- tai muut kova-ainespiikkikorolliset) kenkiä ei sallita.
 • Salissa on naulakkoja reppuja varten. Päällysvaatteet jätetään eteistilan naulakoihin.
 • Tilassa ollaan siististi. Tila jää samaan tai siistimpään kuntoon kuin se oli paikalle saavuttaessa.
 • Kun poistut tilasta, varmistu että kaikki henkilöt, joita olet päästänyt sisään poistuvat myös. Ryhmien viimeisen vastuuhenkilön poistuessa tilan pitää jäädä tyhjäksi.
 • Poistuessasi viimeisenä varmistu, että valot ovat pois ja ovet tulevat lukituiksi.

8. Tupakointi ja päihteiden käyttö

 • Tilan sisällä ei saa tupakoida. Tupakoidessasi ulkona käytät tupakointipaikkaa, joka ei ole ulko-oven tai ikkunoiden läheisyydessä. Tupakoitsijat huolehtivat tupakkapaikan siisteydestä.
 • Päihteiden käyttö ei ole sallittu salilla.

9. Sääntöjen rikkominen

 • Näiden sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa rangaistukseen, joka voi olla kulkuoikeuden menettäminen määräaikaisesti tai pysyvästi tai porttikieltoon tilaan.
 • Sääntöjen rikkomisesta aiheutuneen rangaistuksen määrittelee hallitus yksilökohtaisesti.