Salisäännöt


Salin säännöistä päättää Baunssin hallitus.

1. Tilan käyttötarkoitus

 • Salia käytetään tanssin opetukseen jäsenille sekä jäsenten vapaaehtoiseen harjoitteluun.
 • Salia voidaan vuokrata muuhun käyttöön hintaan 25 €/h. Asiasta on otettava yhteyttä salivastaavaan. Lopullisen päätöksen tekee hallitus.

2. Salin käyttöoikeudet ja tilojen varaaminen

 • Järjestetyt opetustunnit ja seuran esiintymisharjoitukset ovat etusijalla salin käytössä. Myös jos varauskalenterista on puuttunut seuran toimintaa koskeva varaus, ja jäsen on varannut salin omaan käyttöönsä, menee seuran salinkäyttö edelle.
 • Valmentajilla on etuoikeus varata sali tuntien valmisteluun ennen omia valmennustuntejaan. Valmentajat saavat salin avaimen maksutta.
 • Jäsenet voivat varata salin vapaaharjoituksia varten maksettuaan jäsen- ja mahdolliset harjoitusmaksut sekä lunastettuaan avaimen.
 • Seuraa edustavilla kilpailijoilla on mahdollisuus saada myös vakiovapaaharjoitusvuoro. Vakiovuoron myöntää hallitus vapaamuotoisen kirjallisen anomuksen perusteella.
 • Hallituksen jäsenillä sekä hallituksen erikseen nimeämillä vastuuhenkilöillä on oikeus olla tiloissa kaikkina aikoina ja he saavat avaimen maksutta.


 • Tilan varaukset tehdään kotisivujen varauskalenterin kautta.

 • Tilan varauksen voi peruuttaa sähköpostivahvistuksessa olevan linkin kautta viimeistään kuusi tuntia ennen varattua aikaa. Peruuttamattomasta varauksesta on suoritettava maksu hinnaston mukaan.

 • Salivastaava seuraa tilan käyttöä.

3. Vapaaharjoitusvuorot

 • Vapaaharjoitusvuorolle voi tulla yksi pari tai ns. vapariporukka. Varauksen tekijä toimii varauksen vastuuhenkilönä.

 • Jäsenellä on oikeus tuoda yksi vieras, jonka toimista jäsen on vastuussa.


 • Vapaavuoron pituus on maksimissaan puolitoista tuntia.

 • Vapaavuoron käyttäjät tuovat itse tarvitsemansa musiikin. Seuran äänentoistolaitteet ovat käytettävissä.

 • Vapaavuoron käyttäjän on merkittävä käyntinsä tilassa olevaan vaparilistaan. Listaan merkitään ajankohta, nimi ja tieto maksusta.


 • Jos vapaavuoron aikana salille tulee muita käyttäjiä, on alkuperäisellä varaajalla oikeus valita soitettava musiikki.


 • Vapaavuoroissa salin käyttömaksu on 5 €/kävijä/kerta. Tämä maksetaan käteisellä rahalippaaseen tai seuran tilille.

 • Seuraa edustavien junioreiden ja kilpaparien vapaavuorot ovat maksuttomia.


4. Yksityistunnit

 • Salia voidaan varata yksityisopetukseen. Varauskäytännöt ovat tällöin samat kuin vapaaharjoitusvuoroilla.

 • Yksityistunteja voivat antaa vain seuran omat ohjaajat ja valmentajat. Salia eivät saa käyttää muut kuin seuravalmentajat, sillä salilla ei ole tarkoitus tukea yksityisten elinkeinoharjoittajien toimintaa.

 • Jos salilla haluaa ottaa tunteja muilta tanssinopettajilta, siihen voi perustellulla syyllä pyytää hallituksen lupaa. Tällöin kyseessä on salin vuokraaminen ja salin käytön hinta on 25 €/h.


5. Tilan avaimet

 • Avaimen saaminen edellyttää jäseneltä sitoutumista siivoustalkoisiin ja siisteyteen vuoronsa aikana.

 • Avaimen lunastusmaksu on 20 €. Maksusta palautetaan 10 € avaimen palautuksen yhteydessä. Avain luovutetaan jäsenelle kuittausta vastaan ja sen haltija on vastuussa avaimesta.

 • Jäsen on velvollinen palauttamaan avaimen, kun ei enää sitä tarvitse!

 • Mikäli avaimen haltija kadottaa hallussaan olleen avaimen, hän on velvollinen ilmoittamaan katoamisesta välittömästi salivastaavalle. Jäsen on velvollinen korvaamaan seuralle aiheutuvat kustannukset ovien lukkojen uudelleen sarjoittamisesta.

 • Avainta saa käyttää vain omille vapaavuoroille, eikä esim. ovien aukaisemiseen muille opetustunneille.

 • Salivastaava tarkistaa avaimet puolivuosittain.


6. Tilassa toimiminen

 • Kaikkien salille tulevien tulee jättää ulkojalkineensa eteiseen kenkäparkkiin, viimeistään ennen eteisessä merkattua kenkärajaa. Salissa saa tanssia vain ehdottoman puhtailla sisäkengillä. Kengät tarkistetaan tarvittaessa.

 • Jälkiä jättäviä (värilliset, rautaa tai muuta kovaa materiaalia olevat sekä piikkikorot) kenkiä ei sallita.

 • Päällysvaatteet jätetään eteistilan naulakoihin.


 • Jokainen jäsen vastaa salin ja muiden tilojen siisteydestä ja myös tiskaa käyttämänsä astiat. Poistuessa tila jää samaan kuntoon kuin se oli paikalle saavuttaessa. Kesäaikana siivous on harvennettu, joten salille ei tule jättää mitään eloperäistä roskaa tai tyhjiä pulloja.

 • Jäsenet saavat käyttää keittiötä ja kokoustilaa, kunhan eivät häiritse harjoittelemassa olevia tanssijoita.

 • Jos salissa oleva päästää tilaan muita henkilöitä, on hänen varmistettava, että nämä myös poistuvat. Ryhmien viimeisen vastuuhenkilön poistuessa tilan pitää jäädä tyhjäksi.

 • Tilasta viimeisenä poistuvan on varmistettava, että valot on sammutettu ja ovet lukossa.


7. Tupakointi ja päihteiden käyttö

 • Tilan sisällä, ulko-oven vieressä tai ikkunoiden läheisyydessä ei saa tupakoida.

 • Päihteiden käyttö ei ole sallittu salilla.


8. Sääntöjen rikkominen

 • Näiden sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa rangaistukseen, joka voi olla kulkuoikeuden menettäminen määräaikaisesti tai pysyvästi tai porttikielto tilaan.

 • Sääntöjen rikkomisesta aiheutuneen rangaistuksen määrittelee hallitus tapauskohtaisesti.